Moja praca

Wielu ludziom zawód tarocisty kojarzy się głównie z przepowiadaniem przyszłości. Faktycznie, jest to istotna część tej pracy, ale spotkanie z tarotem to przede wszystkim metafizyczna podróż w głąb samego siebie

i w zakamarki własnego życia. W czasie tej podróży człowiek ma okazję nie tylko dowiedzieć się, co go czeka, ale może również spojrzeć na wiele spraw z zupełnie innej perspektywy i zrozumieć przyczyny napotykanych w swoim życiu trudności. Tarocista podczas tej wyprawy pełni rolę opiekuna i przewodnika, który omawia nadchodzące wydarzenia, wskazuje na zbliżające się szanse i możliwości, a także ostrzega przed ewentualnym ryzykiem czy zagrożeniami.

 

 

W trakcie seansu sięgam do różnych dziedzin wiedzy tajemnej, by uzyskać obszerny i jak najbardziej dokładny wgląd w pole energetyczne człowieka. Podstawą jest dla mnie numerologia, czytanie z dłoni oraz rozkłady z kart cygańskich i tarota, choć czasami posiłkuję się również astrologią, kartami anielskimi, runami,

a przede wszystkim —w każdym jednym przypadku— swoją intuicją. Korzystając ze wszelkich dostępnych mi narzędzi, sporządzam szczegółowy obraz tego, co będzie działo się z człowiekiem w różnych sferach jego życia: w uczuciach, pracy, finansach, w związku, karierze, zdrowiu, w relacjach z przyjaciółmi i członkami rodziny. Otrzymana prognoza dostarcza także wielu cennych informacji na temat tego, co będzie człowiekowi sprzyjać, a czego powinien w danym okresie unikać, kto będzie jego sprzymierzeńcem, a kto wrogiem.

 

 

Celem mojej pracy jednak jest nie tylko prognozowanie przyszłości, ale również dotarcie do przyczyn problemów, które nękają daną osobę. Powtarzające się w naszym życiu negatywne schematy i napotykane trudności mogą wynikać z wielu różnych powodów: niewłaściwego nastawienia i postępowania, sposobu naszego myślenia, odczuwanych emocji czy też błędnych decyzji podjętych w przeszłości. Czasami przyczyną naszych niepowodzeń są obciążenia karmiczne wyniesione z poprzednich wcieleń, jak i te, które powstały w czasie obecnej ziemskiej wędrówki. Powodem naszych życiowych klęsk mogą być także wydarzenia, jakie miały miejsce w naszym rodzie, nawet do kilku pokoleń wstecz. Traumatyczne przeżycia, których doświadczyli nasi przodkowie, zapisane są w naszym polu morfogenetycznym i często manifestują się w naszym życiu, z czego zazwyczaj nie zdajemy sobie nawet sprawy. Zdarza się też, że przyczyną napotykanych przez nas problemów są różnego rodzaju ataki energetyczne, podczepienia, uroki czy klątwy.

 

 

Z powyższych powodów sprawą priorytetową jest dla mnie to, by podczas sesji zdiagnozować przyczynę problemów, z jakimi boryka się dana osoba. To pozwala zastosować właściwe metody naprawcze, które mogą prowadzić do uzdrowienia i osiągnięcia w życiu upragnionych zmian. W wielu przypadkach już samo dostrzeżenie i zrozumienie źródła problemu okazuje się zdecydowanie bardziej skuteczne i pomocne,

niż samo prognozowanie przyszłości. Dlatego też moim zadaniem jest nie tylko to, by roztoczyć przed człowiekiem wizję jego przyszłości, ale uświadomić mu także przyczyny jego życiowych niepowodzeń

i podpowiedzieć mu, w jaki sposób może on odmienić swój los. W mojej pracy najważniejsze jest to, by drugi człowiek po spotkaniu z kartami wiedział, jak pokierować swoim życiem, aby osiągnąć upragniony sukces

i poczucie spełnienia.

 

 

To nie sztuka poznać swoją przyszłość. Sztuką jest tę wiedzę mądrze wykorzystać…