Okresy Pustki

Okresy pustki następują w życiu człowieka co dwanaście lat i trwają przez około dwa lata. Jest to czas,

w którym Wszechświat przestaje udzielać nam jakiegokolwiek wsparcia, dlatego podejmowane w tym okresie działania bardzo często kończą się niepowodzeniem. Człowiek otoczony jest wówczas energią

o bardzo niskich wibracjach, na skutek czego napotyka na swej drodze liczne przeszkody i trudności,

a rozpoczęte w tym czasie przedsięwzięcia, skazane są na porażkę. Oprócz dwuletniego okresu pustki następującego cyklicznie co dwanaście lat, każdy człowiek w ciągu roku ma również dwa miesiące pustki, podczas których – podobnie jak w przypadku lat pustki – nie powinno się podejmować żadnych istotnych decyzji. Ponadto, oprócz lat i miesięcy pustki, każdy człowiek ma także czterogodzinny okres pustki

w swoim indywidualnym cyklu dobowym.

 

Okres pustki jest dla człowieka okresem martwym. To czas zastoju, podczas którego w przestrzeni życiowej człowieka następują energetyczne procesy naprawcze. Wszechświat może nas wówczas pozbawiać tego, co nam już nie służy i zmuszać nas do przepracowywania indywidualnych oraz rodowych obciążeń karmicznych. Okres pustki jest czasem, w którym Siła Wyższa rewiduje naszą dotychczasową postawę

oraz działania w oparciu o Prawa Karmy. Z tego powodu okresy pustki mogą obfitować w różnego rodzaju nieprzyjemności, ale przede wszystkim są to momenty, w których nie powinno się rozpoczynać żadnych ważnych przedsięwzięć.

 

Człowiek, który przebywa w swoim okresie pustki, powinien unikać wszelkiego rodzaju nowości. Największym zagrożeniem jest rozpoczynanie w tym okresie działań długoterminowych, takich jak wchodzenie w nowy związek, zawieranie małżeństwa, otwieranie biznesu, zaciąganie kredytu czy zakup nieruchomości. Cokolwiek rozpocznie się w okresie pustki, nie może być kontynuowane. Ma to szczególne znaczenie, gdy podejmujemy w swoim życiu decyzje, na których bardzo nam zależy lub decyzje wymagające większego nakładu finansowego czy też zaangażowania emocjonalnego, gdyż wszystko to,

co zostanie zainicjowane w okresie pustki, przyniesie jedynie rozczarowania i straty.

 

Okresy pustki obliczane są na podstawie astrologii chińskiej, według której człowiek przebywający w tym czasie pozbawiony jest jakiejkolwiek mocy sprawczej. Negatywny wpływ okresu pustki jest szczególnie nasilony, gdy w jednym czasie występuje kilka okresów pustki, np. roczny i miesięczny.

 

 

W okresie pustki szczególnie niewskazane jest:

 

- wejście w związek  (data poznania partnera oraz data zawarcia związku)

- zawarcie małżeństwa  (moment podpisania aktu małżeństwa)

- rozpoczęcie działalności  (data wykonania usługi po raz pierwszy)

- otwieranie własnego biznesu  (data zarejestrowania działalności)

- prowadzenie negocjacji oraz podpisywanie wszelkiego rodzaju umów i kontraktów

- publikacja utworów literackich, kompozycji muzycznych, obrazów i wszelkiego rodzaju dzieł sztuki

- zapoczątkowanie kampanii reklamowej lub działań marketingowych

- zaciąganie kredytu  (data złożenia wniosku oraz data przyznania kredytu)

- udzielanie pożyczek oraz inwestowanie pieniędzy (giełda, kryptowaluty)

- zakup nieruchomości oraz samochodu  (data podpisania umowy)

- rozpoczęcie budowy domu

- przeprowadzka  (data podpisania umowy najmu lub zakupu oraz data przeprowadzki)

- rozpoczęcie nowej pracy  (data rozmowy kwalifikacyjnej, podpisania umowy oraz data rozpoczęcia pracy)

Aby zamówić wyliczenie swoich okresów pustki, proszę wypełnić poniższy formularz,

a następnie dokonać płatności, klikając w „Zamów”.

 

Wyliczenie swoich okresów pustki można zamawiać również telefonicznie pod numerem

07800870483 

Okresy Pustki

 

Cena: £25

Czas realizacji zamówienia: do 3 dni roboczych

ZAMÓW
* Required

Formularz zgłoszeniowy