Regulamin

1. Wzajemny szacunek i uczciwość. 

 

Moim priorytetem jest szacunek i uczciwość wobec każdej osoby, która do mnie trafia. Choć zdarza się to niezwykle rzadko, czasami bywa tak, że dostęp do pola energetycznego danej osoby jest zablokowany,

a obraz ukazany przez karty jest dla mnie niejasny. W takim przypadku sesja zostaje przerwana i oczywistym jest, że nie pobieram za nią żadnej opłaty. W tej sytuacji, jeśli osoba, która do mnie trafia, wykazuje chęć kolejnego spotkania, możemy umówić się na inny termin.

 

W przypadku, gdy ktoś rezygnuje z umówionego wcześniej spotkania lub z różnych powodów nie może się na nim pojawić, będę wdzięczny za informacje na ten temat— w takiej sytuacji wystarczy wysłać wiadomość

z rezygnacją podając datę i godzinę, na którą byliśmy umówieni.

 

 

2. Punktualność. 

 

Proszę o nieprzychodzenie przed umówioną godziną. Każda sesja wymaga ode mnie odpowiedniego przygotowania, skupienia i wyciszenia, dlatego nie jestem w stanie przyjąć nikogo wcześniej, niż

o ustalonej porze.

 

Umawiając się z klientami na sesje zawsze biorę pod uwagę ewentualne spóźnienie, jeśli jednak wynosi ono więcej niż 20 minut, proszę o jak najszybszy kontakt telefoniczny, gdyż w takiej sytuacji niewykluczone jest,

że będziemy musieli przełożyć nasze spotkanie na inny termin.

 

 

3. Przyjmuję tylko jedną osobę w danym czasie.

 

Nigdy nie stawiam kart w obecności osób trzecich. Jeśli ktoś decyduje się na zabranie ze sobą osoby towarzyszącej, będzie musiała ona poczekać na zewnątrz, nawet jeśli również umówiona jest na spotkanie.

Z powyższych powodów proszę również o niezabieranie ze sobą dzieci.

 

 

4. Terminy spotkań.

 

Wszystkie konsultacje (osobiste, telefoniczne, mailowe) odbywają się tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną. Proszę o niewysyłanie smsów czy maili z prośbą o termin, gdyż pozostaną one bez odpowiedzi. Ustalanie szczegółów spotkania w formie pisemnej jest wbrew pozorom niezwykle czasochłonne i w praktyce —niestety— nie zdaje egzaminu.

 

 

5. Płatność.

 

Przed dokonaniem płatności za sesję proszę o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu konsultacji.

 

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ PŁATNOŚCI ZA SESJĘ

PRZED USTALENIEM TERMINU.

 

Płatność za sesję należy uiścić do 24 godzin od momentu ustalenia terminu. Jeżeli w tym czasie płatność nie wpłynie na konto, ustalony wcześniej termin zostaje automatycznie zwolniony dla kolejnej osoby.

 

Wpłata dokonana później (po 24 godzinach od ustalenia terminu) nie podlega zwrotowi i nie może zostać wykorzystana w innym terminie.

 

Osoba, która umówiła się na sesję i nie uregulowała należności w ciągu 24 godzin, przed dokonaniem płatności proszona jest o ponowny kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia, czy ustalony wcześniej termin jest nadal dostępny.

 

 

6. Wykonanie usługi.

 

W umówionym terminie dzwonię pod podany numer trzykrotnie. Jeśli nikt nie odbiera lub włącza się poczta głosowa, uznaję, iż osoba umówiona na konsultację zrezygnowała z rozmowy. W takiej sytuacji wpłacona wcześniej kwota nie podlega zwrotowi i nie może zostać wykorzystana w innym terminie.  

 

 

7. Zmiana terminu.

 

Zmiana ustalonego wcześniej terminu konsultacji możliwa jest do 2 godzin przed umówionym terminem wykonania usługi.

 

W przypadku zmiany ustalonego wcześniej terminu w czasie krótszym niż 2 godziny od umówionego spotkania, zastrzegam sobie prawo do odmowy zwrotu uiszczonej wpłaty. Należność ta nie może również zostać wykorzystana w innym terminie.  

 

 

8. Rezygnacja z wykonania usługi.

 

Rezygnacja z wykonania usługi z pełnym zwrotem uiszczonej wcześniej płatności możliwa jest do 2 godzin przed umówionym terminem wykonania usługi.

 

W takim przypadku wpłacona na moje konto kwota zostanie zwrócona do 2 dni roboczych po ustalonym wcześniej terminie konsultacji. W sytuacji, gdy rezygnacja z wykonania usługi następuje w czasie krótszym niż 2 godziny od umówionego spotkania, zastrzegam sobie prawo do odmowy zwrotu uiszczonej wpłaty. Należność ta nie może również zostać wykorzystana w innym terminie.

 

 

9. Dyskrecja.

 

Wszystkie seanse są w pełni poufne. Ich treść nie zostanie przekazana przeze mnie osobom postronnym w formie umożliwiającą jakąkolwiek identyfikację.

 

 

10. Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez Państwa po seansie.